גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

תחומי דעת: כימיה

סוג הספר: ספר לימוד

תאור הספר:

מולקולות החלבון הן מולקולות גדולות ומורכבות מאוד, הבנויות מעשרות אלפי אטומים שונים. לסדר הגודל הזה יש, כמובן, השלכות על דרך בנייתן ותפקודן. יחד עם זאת, ענייננו להראות, שהכלים והמודלים המשמשים אותנו כ"שפת הכימאי", כשאנו מטפלים במולקולות קטנות, הם גם הכלים והמודלים המתאימים לטיפול במולקולות גדולות: נוסחות מבנה )נוסחות ייצוג(, קשר יחיד וקשר כפול, אורכי קשר, אנתלפיות קשר, זוויות קשר, קוטביות, צורה, קשרים בין מולקולריים, מערכות שווי משקל, תגובות חומצה בסיס, חמצון חיזור, דחיסה והידרוליזה, וכיוצא באלה עוד ועוד. שימו לב, במהלך הספר כולו, אין לפנינו תגובה או מודל שלא נפגשנו בהם במהלך הלימודים הקודמים – והאתגר הוא להשתמש בכל אלה באופן מושכל, כדי להכיר בעזרתם את מולקולות החלבון. כל המושגים, כאמור, כבר מוכרים, למעט שניים חדשים: האל-איתור האלקטרוני ואטום הפחמן הכירלי, המופיעים כחומר רקע בלימודי תרכובות הפחמן, ואילו כאן הם חלק מובנה בתוך חומר הלימוד – וזהו אולי ה"בונוס" שלנו. מהלך הלימוד מתחיל בהיכרות עם ההמוגלובין והמיוגלובין ברמה המיקרוסקופית. אנו דנים בהם כמערכת כוללת, שאפשר לטפל בה בכלים המוכרים לנו: את התפקוד הביולוגי באחסון ובהולכה של החמצן אנו מתארים במונחים של מערכות שווי-משקל. אחר כך, בפרקים הבאים, שלב אחר שלב, מן המאקרו אל המיקרו, אנו מתקרבים בהדרגה אל פרטי המבנה של מולקולת החלבון הגדולה ומרכיביה, עד ליכולת לתאר אותה ואת תפקודה במונחים של שפת המולקולות המוכרות לנו.

קהל יעד: תלמיד

מספר קטלוגי: 3043

פרטי המפיץ

"תרבות לעם" הוצאה לאור והפצה של אנציקלופדיות וספרי לימוד

רחוב בית אלפא 17 תל אביב.
כתובת למשלוח מכתבים: ת.ד. 9114 ת"א 6109002
דוא"ל: tarbut@tarbutlaam.co.il

טלפון: 03-5622727 פקס: 03-5622707

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ(מכון ויצמן הינו מלכ"ר). כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקניה ללא תשלום מע"מ. כמו כן, בקניה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת בגובה של 5%. דמי המשלוח יחולו על המומין ויקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ על פי חוק, על המחירון המפורסם באתר.

heb
תלמיד

הכימיה אתגר – והחלבון הזה הוא אני