גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

תחומי דעת: כימיה

סוג הספר: ספר לימוד

תאור הספר:

הנושא תרמודינמיקה בתגובות כימיות מהווה חלק מהתוכנית "הכימיה – אתגר" והוא המשך ישיר לנושאים אנרגיה ושווי משקל בתגובות כימיות. ספר זה מתבסס על מודלים שהוצגו בפרקים הקודמים, מודלים המיושמים כאן להסבר של התרחשותן של תגובות כימיות.

קהל יעד: תלמיד

מספר קטלוגי: 3048

פרטי המפיץ

"תרבות לעם" הוצאה לאור והפצה של אנציקלופדיות וספרי לימוד

רחוב בית אלפא 17 תל אביב.
כתובת למשלוח מכתבים: ת.ד. 9114 ת"א 6109002
דוא"ל: tarbut@tarbutlaam.co.il

טלפון: 03-5622727 פקס: 03-5622707

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ(מכון ויצמן הינו מלכ"ר). כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקניה ללא תשלום מע"מ. כמו כן, בקניה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת בגובה של 5%. דמי המשלוח יחולו על המומין ויקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ על פי חוק, על המחירון המפורסם באתר.

heb
תלמיד

הכימיה אתגר – פרקי תרמודינמיקה (5 יח' לימוד)