גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

תחומי דעת: כימיה

סוג הספר: ספר לימוד

תאור הספר:

הנושא תרמודינמיקה בתגובות כימיות מהווה חלק מהתוכנית "הכימיה – אתגר" והוא המשך ישיר לנושאים אנרגיה ושווי משקל בתגובות כימיות. ספר זה מתבסס על מודלים שהוצגו בפרקים הקודמים, מודלים המיושמים כאן להסבר של התרחשותן של תגובות כימיות.

קהל יעד: תלמיד

שנת פרסום: 1994

שפה: עברית

מספר קטלוגי: 3048

חומרים נלווים

הכימיה אתגר – פרקי תרמודינמיקה (5 יח' לימוד)