גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

תחומי דעת: כימיה

סוג הספר: ספר לימוד

תאור הספר:

המבנית "כימיה… זה בתוכנו" היא מבנית בחירה במסגרת תוכנית הלימודים החדשה בכימיה. גישת ההוראה במבנית היא הוראה בקונטקסט – הוראה דרך סוגיות המקשרות תופעות כימיות שונות ומגוונות עם צרכיו של האדם המודרני. תוך כדי עיסוק בסוגיות הללו, התלמידים לומדים מושגים בסיסיים בכימיה בהקשרים רלוונטיים לעולמם האישי ולחברה בכלל. המבנית חושפת בפני התלמידים מספר סוגיות הקשורות לגופם ולסביבתם הקרובה. התלמידים לומדים, במהלך החשיפה לסוגיות, מושגים חדשים הקשורים לחמצון חיזור, חומצות ובסיסים וקבוצות פונקציונליות בתרכובות פחמן. כמו כן, חוזרים על מושגים שלמדו במבניות החובה. הסוגיות המלוות את הפרקים הן: כיצד מקבעים שברים? תפקידם של אנטיאוקסידנטים "… זה בתוכנו" אם שותים לא נוהגים שמירה על איזון – זה כל העניין! המבנית כוללת פעילויות מגוונות: קריאת מאמרים, עבודה עם מודלים, בניית מפות מושגים, בניית טיעונים מנומקים, ניתוח ייצוגים גרפיים וניסויים המותאמים לדרישות יחידת המעבדה בתוכנית הלימודים החדשה. שאלות משובצות לאורך הפרקים השונים, חלקן פתורות וחלקן מלוות בפתרון מודרך. כמו כן, בסיומו של כל פרק מאגר שאלות לחזרה ותרגול.

קהל יעד: תלמיד

שנת פרסום: 2010

שפה: ערבית

מספר קטלוגי: 3315

מחיר: 23.93

חומרים נלווים

כימיה … זה בתוכנו