גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

תחומי דעת: מדעי כדור הארץ

סוג הספר: ספר לימוד

תאור הספר:

אחד הנושאים הסביבתיים המרכזיים על סדר היום הציבורי בישראל הוא נושא רעידות האדמה. היום, יותר מתמיד, חדרה ההכרה כי רעידת אדמה הרסנית וקטלנית עלולה להתרחש במדינת ישראל בטווח קצר יחסית וכי יש להכין את האוכלוסייה ואת מקבלי ההחלטות לקראת מצב זה. מטרתה של תכנית לימוד זו להעמיק ולבסס את הידע המדעי לגבי הגורמים לרעידות האדמה, ההשפעה של רעידת אדמה על מבנים ואפשרויות להתגונן מפני רעידת אדמה ולצמצם נזקים אפשריים. הלימוד בתכנית מבוסס על לימוד עצמי הכולל ניסויי מעבדה, חיפוש מידע באינטרנט, ניתוח נתונים וקריאה עצמית. הפרק הראשון עוסק בתדירות התרחשות רעידות האדמה באזור מזרח הים התיכון ובהתגברות ההתעניינות של הציבור בנושא זה בעקבות הרעידות. הפרק השני בוחן בצורה מעמיקה שיטות שונות לחקר רעידות אדמה. פרק זה כולל לימוד והתנסות תוך תרגול של שיטות העבודה והמחקר של הסייסמולוגים – חוקרי רעידות האדמה. הפרק השלישי מתמקד בהכרות עם תופעות שונות המרחשות בפני השטח כתוצאה מהתרחשות רעידת אדמה. ההתייחסות להשפעות רעידות האדמה על האדם מופיעה בפרק הרביעי. פרק זה בוחן את הנזקים הנגרמים למבנים כתוצאה מרעידות האדמה ומציג שיטות שונות לצמצום הנזקים.

קהל יעד: תלמיד

שפה: עברית

מספר קטלוגי: 4026

חומרים נלווים

רעידות אדמה בהיבט סביבתי