גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

תחומי דעת: מדעי כדור הארץ

קהל יעד: תלמיד

שנת פרסום: 2006

מספר קטלוגי: 4047

חומרים נלווים

חשים סביבה