גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

תחומי דעת: מדע וטכנולוגיה בחט"ב, מדעי החיים

סוג הספר: מדריך למורה

תאור הספר:

במדריך למורה מובאת התפיסה הרעיונית של היחידה "נאפיין חיים" להוראת נושא מאפייני החיים. כמו כן, מופיעים במדריך אמצעי עזר להוראת כל אחד מפרקי הספר לתלמיד מלווים בדפי עבודה לתלמיד, הכוללים: מפות מושגים, טבלאות ודפי צפיה בסרטי וידאו. בנספחים למדריך מובאים מספר מאמרי העשרה בנושא החיים והוראת נושא מאפייני החיים.

קהל יעד: מורה

שנת פרסום: 2002

שפה: עברית

מספר קטלוגי: 6508

חומרים נלווים

נאפיין חיים