גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

תחומי דעת: מדע וטכנולוגיה בחט"ב, מדעי החיים

סוג הספר: מדריך למורה

תאור הספר:

יחידת הלימוד משלבת מדע, טכנולוגיה וחברה. הקו העיקרי המנחה את היחידה הוא השוואה בין מערכות טכנולוגיות למערכות ביולוגיות. השימוש במערכות הטכנולוגיות, המוכרות יותר לתלמיד מחיי היומיום, מסייע להבנת המערכות הביולוגיות. היחידה מכילה פעילויות העוסקות בחקר מערכות ותהליכים ביולוגיים בהשוואה למודלים טכנולוגיים. יחידת הלימוד מותאמת להוראה בכתה ההטרוגנית. היחידה בנויה ממסלולי הוראה ללומדים בעלי סגנונות למידה שונים. חומר הלימוד מורכב מכמה חלקים: חומר גרעיני, ביסוס הרחבה והעשרה. במסגרת היחידה נדרש מתלמיד להבין ולדעת לפחות את החומר הגרעיני, המבוסס על הישגי המינימום. דרכי ההוראה ביחידה מותאמות לסביבה לימודית ממוחשבת

קהל יעד: מורה

שנת פרסום: 2001

שפה: עברית

מספר קטלוגי: 6526

חומרים נלווים

מערכות הובלה – לב העניין