גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

תחומי דעת: מדע וטכנולוגיה בחט"ב, מדעי החיים

סוג הספר: מדריך למורה

תאור הספר:

המדריך מתחיל במבוא המציג את היחידה. בהמשך מפורטים ששת עקרונות פיתוח היחידה . בנוסף למיפוי לסילבוס ורשימת ציוד תוכלו למצוא במדריך הרחבה על כל אחד מפרקי היחידה הכולל: מטרות ההוראה, משך ההוראה, מה בפרק, רקע מדעי. עברו פעילויות נבחרות בכל אחד מהפרקים ציינו מידע נוסף הכולל (מטרת הפעילות, דרך הוראה מוצעת, משך הוראה מומלץ, מושגים, תשובות והרחבה). פרק נוסף במדריך מציג שילוב " לימוד באמצעות פרויקטים" היכול לשמש כדרך להערכת התלמידים. בסוף המדריך מצורפת רשימה המכילה מקורות מידע מגוונים (רשימת מאמרים, רשימת ספרים, רשימת סרטים, אתרים באינטרנט, מוזיאונים, עזרים דידקטיים).

קהל יעד: מורה

מספר קטלוגי: 6533

מחיר: 40.80

פרטי המפיץ

"תרבות לעם" הוצאה לאור והפצה של אנציקלופדיות וספרי לימוד

רחוב בית אלפא 17 תל אביב.
כתובת למשלוח מכתבים: ת.ד. 9114 ת"א 6109002
דוא"ל: tarbut@tarbutlaam.co.il

טלפון: 03-5622727 פקס: 03-5622707

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ(מכון ויצמן הינו מלכ"ר). כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקניה ללא תשלום מע"מ. כמו כן, בקניה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת בגובה של 5%. דמי המשלוח יחולו על המומין ויקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ על פי חוק, על המחירון המפורסם באתר.

heb
מורה

חושים וחיישנים