גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

תחומי דעת: מדע וטכנולוגיה בחט"ב, מדעי החיים

סוג הספר: מדריך למורה

תאור הספר:

המדריך מתחיל במבוא המציג את היחידה. בהמשך מפורטים ששת עקרונות פיתוח היחידה . בנוסף למיפוי לסילבוס ורשימת ציוד תוכלו למצוא במדריך הרחבה על כל אחד מפרקי היחידה הכולל: מטרות ההוראה, משך ההוראה, מה בפרק, רקע מדעי. עברו פעילויות נבחרות בכל אחד מהפרקים ציינו מידע נוסף הכולל (מטרת הפעילות, דרך הוראה מוצעת, משך הוראה מומלץ, מושגים, תשובות והרחבה). פרק נוסף במדריך מציג שילוב " לימוד באמצעות פרויקטים" היכול לשמש כדרך להערכת התלמידים. בסוף המדריך מצורפת רשימה המכילה מקורות מידע מגוונים (רשימת מאמרים, רשימת ספרים, רשימת סרטים, אתרים באינטרנט, מוזיאונים, עזרים דידקטיים).

קהל יעד: מורה

שנת פרסום: 2001

שפה: עברית

מספר קטלוגי: 6533

חומרים נלווים

חושים וחיישנים