גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

תחומי דעת: מתמטיקה

סוג הספר: תיק למנחה

תאור הספר:

התיקים למנחה מיועדים לשימושם של מנחים ומורי מורים למתמטיקה בבית הספר העל-יסודי. בכל אחד מהתיקים הצעות מפורטות למפגשי הנחיה, במטרה "לצייר" תמונה מדויקת של מפגש הנחיה פוטנציאלי. שתכלול את הרציונל, האווירה, דרך העבודה, סוג השיח והחומרים. תיאור המפגשים אחיד וכולל: דף פותח המכיל מידע על נושא המפגש, מטרותיו, זמן משוער למפגש והחומרים הדרושים מבוא המכיל חומר רקע על נושא המפגש והפניה למקורות מומלצים לקריאה מבנה סכמתי של המפגש מהלך מפורט של המפגש, הצעות לדפי פעילות ושקפים נספחים המכילים את דפי הפעילות למשתתפים ושקפים לשימוש המנחה קלטת וידיאו המכילה קטעים מצולמים, לשימוש המנחה או לשילוב במפגש (ברוב התיקים)

גבול Lim-

קהל יעד: מורה

שפה: עברית

מספר קטלוגי: 1175

מנור: תיק גבול Lim