גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

תחומי דעת: מתמטיקה

סוג הספר: ספר לימוד

תאור הספר:

סדרת הספרים ש"י כוללת את כל חומר הלימוד לרמה של שלוש יחידות במתמטיקה לפי תכנית הלימודים של משרד החינוך. תחילה יצאו לאור סדרה של 13 ספרים עם מדריך למורה לכל ספר (מופיעים בקטלוג בעמודים 55-61). בעקבות השינוי במבנה בחינות הבגרות (למבנה הצבירה), אוחדו ונערכו מחדש הספרים (כולל תוספות שהופיעו בתכנית) ל- 3 ספרים, כך שיתאימו למבנה החדש של בחינת הבגרות. הספרים בגישה זו מבוססים על גישה שמאפייניה הם: חשיפה של התלמידים להתנסויות הפונות לשכל הישר ואינן דורשות ידע קודם רב. לכל נושא מתמטי "סיפור" משלו, והתלמידים שותפים לבנייתו. הפעילויות מדגישות הבנה של תהליכים מתמטיים, ואילו הנוסחאות מובאות, במידת הצורך, כסיכום של תהליך. שילוב טכניקות ופרוצדורות הנחוצות לצורך התקדמות ופתרון. נעשה שימוש רב בהמחשה ויזואלית. נעשה שימוש בכוחם של כלים ממוחשבים קיימים, המאפשרים מעבר דינמי בין ייצוגים מתמטיים שונים. כל נושא הוא למעשה "התחלה חדשה" המספקת הזדמנות להצלחה.

קהל יעד: תלמיד

שנת פרסום: 1998

שפה: ערבית

מספר קטלוגי: 1364

חומרים נלווים

סדרות ופונקציות נוספות- לתלמיד ער'