גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

תחומי דעת: פיזיקה

סוג הספר: ספר לימוד + CD + חוברת פעילויות

תאור הספר: פרקי הספר הם: מטענים חשמליים טעונים, והכוחות ביניהם, הפרש פוטנציאל בשדה האלקטרוססטי וקיבול חשמלי, הזרם ומעגלי זרם. הספר, חוברת עם מגוון הפעילויות והתקליטון המלווים אותו, חוברו מתוך מודעות למחקרים על הוראת החשמל בארץ ובעולם. מחקרים אלה מצביעים על קשיים של תלמידים בהבנת מושגים בסיסיים בחשמל ודרכים אפשריות לטיפול. פתיחת הספר בפרקי אלקטרוסטטיקה, מצביעה על השדה החשמלי הפועל על מטענים כסיבה להיווצרות הזרם. הפרק הדן בזרם החשמלי מציע, בנוסף להסבר המסורתי, גם הסתכלות מיקרוסקופית איכותית וזאת על מנת להסביר את מנגנון הזרימה.

קהל יעד: תלמיד

מספר קטלוגי: 2015

מחיר: 58.39

פרטי המפיץ

"תרבות לעם" הוצאה לאור והפצה של אנציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית אלפא 17, ת.ד. 57001, תל אביב 61570

טלפון: 03-5622727 פקס: 03-5622707

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ(מכון ויצמן הינו מלכ"ר). כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקניה ללא תשלום מע"מ. כמו כן, בקניה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת בגובה של 5%. דמי המשלוח יחולו על המומין ויקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ על פי חוק, על המחירון המפורסם באתר.

heb
תלמיד

פרקי חשמל ומגנטיות – חלק א – פרקי חשמל