גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

תחומי דעת: פיזיקה

סוג הספר: חוברת לתלמיד

תאור הספר: חוברת זו כוללת תרגילי חזרה במכניקה, אשר מיועדים לתרגול לאחר שמסיימים ללמוד את כל פרקי המכניקה הניוטונית. תרגילי חזרה שולבו בעבר בסוף כרך ב' של הספר "מכניקה ניוטונית". תרגילים אלה שודרגו, התווספו להם תרגילים חדשים, והם יוצאים לאור בנפרד, בחוברת זו. תרגילי החזרה אינם ממוינים לפי פרקי הספר "מכניקה ניוטונית", אלה לארבעה סוגים כדלקמן: שאלות ידע, שיעזרו לתלמיד לבחון את הוא זוכר את העקרונות ואת המושגים של המכניקה הניוטונית. תקגילי חישוב, שיעזרו לתלמיד לבחון את הוא יודע ליישם את העקרונות ואת המושגים. שאלות איכותיות, שיעזרו לתלמיד לבחון את הוא מבין את העקרונות ואת המושגים. בעיות אתגר, שיאפשרו למעוניינים בכך להתמודד עם תרגילים ברמה גבוהה.

קהל יעד: תלמיד

מספר קטלוגי: 2103

מחיר: 13.00

פרטי המפיץ

"תרבות לעם" הוצאה לאור והפצה של אנציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית אלפא 17, ת.ד. 57001, תל אביב 61570

טלפון: 03-5622727 פקס: 03-5622707

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ(מכון ויצמן הינו מלכ"ר). כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקניה ללא תשלום מע"מ. כמו כן, בקניה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת בגובה של 5%. דמי המשלוח יחולו על המומין ויקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ על פי חוק, על המחירון המפורסם באתר.

heb
תלמיד

מכניקה ניוטונית א' + ב' – תרגילי חזרה