גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

תחומי דעת: מדע וטכנולוגיה בחט"ב, פיזיקה

סוג הספר: ספר לימוד

תאור הספר:

יחידה זו משלימה את סדרת היחידות בנושא המרכזי "אנרגיה ואינטראקציה". היחידה בונה את מושג האנרגיה ממושג העבודה כגודל המאפיין מערכת. מושג האינטראקציה משמש כבסיס לניתוח מעברי אנרגיה במערכת ומאפשר לאפיין מערכת סגורה. באופן מקובל, מוגדרת האנרגיה כגודל הקשור לגוף בודד, דבר הגורם לקשיים רבים בהבנת מושג השימור וגלגולי אנרגיה. ואילו בספר זה מדגישים את הקשר בין אנרגיה למערכת. עבודה וחום הם התהליכים העיקריים להעברת אנרגיה בין מערכות שיש ביניהן אינטראקציה. בהקשר זה מלמדים את המושג אנרגיה פנימית אשר מקל על הבנת שינויים אנרגטיים במערכת ומרחיב את הידע על מבנה החומר. מתקיים דיון בתהליכי חימום בהם מתרחשים שינויי טמפרטורה, ובתהליכי חימום בהם מתרחשים שינויים במצבי צבירה. בספר דנים באנרגיה גם בהקשרים חברתיים וטכנולוגיים. במסגרת זו נידונים נושאים כמו מקורות אנרגיה, הספק, נצילות, הזנה, זיהום סביבתי ובעיית משבר האנרגיה בעולם.

קהל יעד: תלמיד

שנת פרסום: 2002

שפה: עברית

מספר קטלוגי: 6024

פרטי המפיץ

"תרבות לעם" הוצאה לאור והפצה של אנציקלופדיות וספרי לימוד

רחוב בית אלפא 17 תל אביב.
כתובת למשלוח מכתבים: ת.ד. 9114 ת"א 6109002
דוא"ל: tarbut@tarbutlaam.co.il

טלפון: 03-5622727 פקס: 03-5622707

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ(מכון ויצמן הינו מלכ"ר). כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקניה ללא תשלום מע"מ. כמו כן, בקניה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת בגובה של 5%. דמי המשלוח יחולו על המומין ויקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ על פי חוק, על המחירון המפורסם באתר.

חומרים נלווים

אנרגיה ושימורה