גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

תחומי דעת: מדע וטכנולוגיה בחט"ב, פיזיקה

סוג הספר: ספר לימוד

תאור הספר:

מושג האינטראקציה הוא מושג מרכזי במדע וטכנולוגיה בעל חשיבות להבנת נושאים רבים הנכללים בסילבוס. היכרות מוקדמת עם מושג זה חיונית להבנת מבנה החומר ותכונותיו. מושג האינטראקציה משמש כבסיס להגדרת מושג ה"מערכת" ולכן בא לידי ביטוי בחשיבה על מערכות טבעיות וטכנולוגיות. בתחום הפיסיקה לימוד האינטראקציה תורם להבנת החוק השלישי של ניוטון ומגביר את היכולת של תלמידים להסביר תופעות פיסיקליות. הספר פותח בהיכרות איכותית עם מושג האינטראקציה בתחומים שונים. המושג נבנה באופן אינטואיטיבי ולאחר מכן נגזר ממנו מושג הכוח, זאת בשונה מהגישות המקובלות להוראת מושג הכוח. זיהוי אינטראקציה נעשה באמצעות השינויים שחלים בגופים המשתתפים בה. ייתכנו שינויים בצורת הגוף, שינויים במהירותו או שינויים בצורתו ובמהירותו גם יחד. יתרה מכך, אם יודעים מהם הכוחות שפועלים על גוף אפשר לנבא מהם השינויים שיחולו בצורתו ו/או במהירותו. הספר מטפל, בעיקר, בגופים שנמצאים במנוחה לפני, תוך כדי ואחרי האינטראקציה, ומסתיים בדיון קצר באינטראקציה בין גופים חופשיים לנוע. בניית המושגים בספר מתבססת על תצפית בתופעות, שאלת שאלות לגביהן, ניסוח השערות ובדיקתן באמצעות ביצוע ניסויים. היחידה מתאפיינת בדוגמאות רבות מחיי יום יום, כך שהתלמיד יחוש שהמדע מאפשר הבנה טובה יותר של העולם בו אנו חיים.

קהל יעד: תלמיד

שנת פרסום: 2001

שפה: עברית

מספר קטלוגי: 6058

מחיר: 38.00

פרטי המפיץ

"תרבות לעם" הוצאה לאור והפצה של אנציקלופדיות וספרי לימוד

רחוב בית אלפא 17 תל אביב.
כתובת למשלוח מכתבים: ת.ד. 9114 ת"א 6109002
דוא"ל: tarbut@tarbutlaam.co.il

טלפון: 03-5622727 פקס: 03-5622707

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ(מכון ויצמן הינו מלכ"ר). כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקניה ללא תשלום מע"מ. כמו כן, בקניה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת בגובה של 5%. דמי המשלוח יחולו על המומין ויקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ על פי חוק, על המחירון המפורסם באתר.

אינטראקציה, כוחות ותנועה – חלק א'