גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

תחומי דעת: מדע וטכנולוגיה בחט"ב

סוג הספר: ישומים

תאור הספר:

שיטת ה"חשיבה ההמצאתית השיטתית" היא מבנה שלם, מאורגן ושיטתי – מערכת. המערכת כוללת כלי חשיבה (ה"מה") שמופעלים בעזרת פרוצדורות המבטאות את רוח השיטה – (ה"איך") בכיווני חשיבה פרובוקטיביים, מנוגדים אך משלימים: חשיבה מסתעפת בצד חשיבה מתכנסת, הגיון פשוט ועקיב בצד סתירות ויישובן, דיוק לפרטי פרטים לצד הגזמה שלהם, הליכה עם וכנגד הזרם (היפוך) ועוד. מחד, יש בחשיבה ההמצאתית התנתקות מן הקיים, פריצה ונסיקה על כנפי הדמיון אל עבר החדש והחדשני, ומאידך, דרכי ותהליכי החשיבה נלמדים, מתוכננים, מאורגנים ומבוקרים (מבחינת המודעות, ההכוונה והשליטה) באופן שיטתי. הניווט והשליטה השיטתית נעשים באמצעות אסטרטגיות, טקטיקות ועקרונות ברורים ופשוטים, והסברם נותן מענה לחמשת השאלות הבאות: מה רצוי להפעיל? איך מפעילים הלכה למעשה? היכן להפעיל? מתי להפעיל? והעיקר – מדוע להפעיל? שימוש בשיטה זו במסגרת מערכת החינוך, מאפשר שילוב "טבעי" רחב ומקיף של ידע בנושאים מדעיים-טכנולוגיים, הנלמדים באופן מסורתי בתוכניות נפרדות. השילוב נעשה בשיטה ובגישה ייחודית ויצירתית, תוך פתרון בעיות קונקרטיות, שנלקחו ברובן ממצבים אמיתיים בתעשייה. פיתוח מיומנויות החשיבה נעשה בהקשר מדעי-טכנולוגי, תוך מתן דגש למיומנויות המאפשרות יישום גמיש של הידע הנרכש והרחבתו אל מעבר לנושאים הנלמדים.

קהל יעד: תלמיד

שנת פרסום: 2005

שפה: עברית

מספר קטלוגי: 6011

חומרים נלווים

חשיבה המצאתית שיטתית - ישומים