גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

תחומי דעת: מדע וטכנולוגיה בחט"ב, מדעי כדור הארץ

סוג הספר: ספר לימוד

תאור הספר:

התפרצויות געשיות – רעידות אדמה – פסגות הרים גבוהות: מדוע ומה הקשר ביניהן?! היחידה עוסקת במבנה כדור הארץ, במנגנון הפעולה שלו, בתהליך לידתן של תיאוריות מדעיות, ובמהפכה המודרנית בגיאולוגיה. היחידה נלמדת לאחר שהתלמידים למדו את מחזור חומרי כדור הארץ. בניסיון להשיב על שאלות שעלו ונפתחו במהלך לימוד היחידה "מחזור חומרי כדור הארץ", התלמידים בוחנים את תפיסותיהם האישיות ומגבשים תיאוריה משלהם בנוגע לתהליכים פנימיים בכדור הארץ. נדבך אחרי נדבך, בסדרה של פעילויות חקר וניסויי מעבדה, נחשפים התלמידים לעדויות שהובילו אל המהפכה המודרנית בגיאולוגיה, מעמתים אותן עם התיאוריה שבנו לעצמם ועוברים תהליך של שינוי תפיסתי: מכדור הארץ הקבוע (או – מכדור הארץ המתכווץ) אשר אפשריות בו תנועות אנכיות בלבד, לכדור הארץ הדינאמי אשר חלות בו תנועות אופקיות ניכרות המשנות את פניו. היחדה בוחנת את המהפכה בגיאולוגיה לאור מספר מודלים פילוסופיים שונים המתארים את התקדמות המדע. שיטות הלימוד מגוונות: פעילויות חקר, ניסויי מעבדה, פעילויות מחשב (אפשרית), צפייה בסרטי וידאו, סיור לימודי, פרוייקטי חקר של התלמידים.

קהל יעד: תלמיד

שנת פרסום: 2001

שפה: עברית

מספר קטלוגי: 6033

חומרים נלווים

יבשות נעות ותיאוריות מתנגשות