גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

תחומי דעת: מדע וטכנולוגיה בחט"ב, מדעי כדור הארץ

סוג הספר: ספר לימוד

תאור הספר:

יחידה זו היא השלישית במכלול יחידות לימוד העוסקות במערכות כדור הארץ וביחסי הגומלין ביניהן. יחידת הלימוד היא רב תחומית ומשלבת בתוכה נושאים מתחומי הכימיה, הפיזיקה, הביולוגיה, מדעי כדור הארץ והסביבה הקשורים לנושא האטמוספרה. היחידה כתובה בגישה מערכתית ומושם בה דגש על הקשר ועל יחסי הגומלין בין האטמוספרה למערכות האחרות של כדור הארץ: הגיאוספרה, ההידרוספרה והביוספרה. מחזור הפחמן משמש דוגמה מרכזית להבנת יחסי הגומלין בין המערכות הללו.

קהל יעד: תלמיד

שנת פרסום: 2000

שפה: עברית

מספר קטלוגי: 6034

חומרים נלווים

גלגולים באטמוספרה