גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

תחומי דעת: מדע וטכנולוגיה בחט"ב

סוג הספר: חוברת לתלמיד

תאור הספר:

היחידה "טבע הסביבה" חושפת את התלמידים בדרך חוויתית ופעילה לסביבה הטבעית ולמרכיביה. היחידה כוללת תכנים ופעילויות הקשורים לכל אחד ממרכיבי הסביבה הבאים: הקרקע, הצמחים, בעלי החיים, האדם ויחסי הגומלין ביניהם. ביחידה משולבים פעילויות מעבדה, פעילויות חקר, פעילויות חוץ כיתתיות וסיורים לימודיים. רוב הפעילויות החוץ כיתתיות מכוונות לסביבה הקרובה לבית הספר או לסביבה המאפיינת את אזור המגורים של התלמידים.

קהל יעד: תלמיד

שנת פרסום: 2005

שפה: עברית

מספר קטלוגי: 6036

חומרים נלווים

טבע הסביבה