גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

תחומי דעת: מדע וטכנולוגיה בחט"ב

סוג הספר: חוברת לתלמיד

תאור הספר:

"תחקירנות במדע וטכנולוגיה" נועדה לקרב את התלמידים לעשייה המדעית טכנולוגית כפי שהיא מתבצעת במציאות, ובכך לקשר את לימודי "מדע וטכנולוגיה" עם עולם המעשה. התחקירנות נערכת במעבדות מחקר, מפעלים, בתי מלאכה או אתרים אחרים העוסקים בנושאים רלוונטיים לתוכנית הלימודים ובעלי עניין ללומד. התלמיד מתוודע אל מהלך העבודה של תחקירנות עיתונאית, שבה על העיתונאי לבחור נושא, לקרוא חומר רקע, לצאת לשטח כדי לצפות ולראיין, לעבד את הממצאים ולהציגם. ההצגה יכולה להתבצע באמצעות כתבה עיתונאית או בדרכים אחרות. החוברת בנוייה כאוסף של פעילויות מגוונות המובילות את התלמידים להתנסות וליישום של מיומנויות למידה וחקר ברמות מורכבות שונות.

קהל יעד: תלמיד

שנת פרסום: 2002

שפה: עברית

מספר קטלוגי: 6042

חומרים נלווים

תחקירנות במדע וטכנולוגיה