גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

תחומי דעת: מדע וטכנולוגיה בחט"ב, מדעי כדור הארץ

סוג הספר: ספר לימוד

תאור הספר:

יחידת הלימוד "מחזור חמרי כדור הארץ" מתמקדת בהיכרות עם החומרים (סלע-קרקע-מינרל) הבונים את כוכב הלכת בו אנו חיים והבנת התהליכים היוצרים והמעצבים אותם. היחידה משתלבת בנושא המרכז של מטמו"ן לכתה ז' – "חומרים" ומהווה נדבך בפיתוח מודעות ותובנה סביבתית. ניתן גם ללמדה בכתה ח' כמבוא להיכרות עם מערכות כדור הארץ. היחידה מתבססת על למידת חקר, תוך דגש על פיתוח מיומנויות חקר מדעי – מתצפיות למסקנות. התלמידים מתנסים בלמידה פעילה המבוססת על חקר של חומר מוחשי וביצוע ניסויי מעבדה. לשם כך כוללת היחידה גם שתי ערכות אשר פותחו במיוחד לצורך התכנית. מעבדת השדה מהווה מרכיב הכרחי ובלתי נפרד מתהליך הלמידה. התלמידים חוקרים את סביבתם במהלך סיורים לימודיים, אשר פותחו במיוחד ליחידה זו והותאמו לאזורי הארץ השונים. הערה: הספר החדש יצא במהדורה צבעונית, בתוספת פרק טכנולוגי.

קהל יעד: תלמיד

שנת פרסום: 2000

שפה: עברית

מספר קטלוגי: 6054

חומרים נלווים

מחזור חומרי כדור הארץ