גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

תחומי דעת: מדע וטכנולוגיה בחט"ב

סוג הספר: ספר לימוד

תאור הספר:

היחידה נלמדת לאחר שהתלמידים הכירו את המודל החלקיקי של החומר. עולם החומר נפרס בפני התלמידים על רקע סיפורו של אסטרונאוט, המשתמש בטכנולגיה המודרנית כדי לבצע משימה מדעית של חקר חומרים ביקום. בכך מתאפשרת פרספקטיבה שונה להתבוננות על עולם החומרים. היחידה מקנה מושגי יסוד בסיסיים במבנה החומר ובשפת המדע. באמצעות היחידה נרכש הידע הכימי הדרוש להמשך לימוד מדעי החומר וללימוד הנושאים המרכזיים של מדעי החיים ומדעי כדור-הארץ והיקום. היחידה דנה בסוגי חלקיקים – אטומים ומולקולות; בסוגי חומרים: יסודות – מתכות ואל-מתכות, תרכובות, תערובות; במבנה האטום; ובמערכה המחזורית. היחידה שמה דגש בקישור בין תכונותיו המאקרוסקופיות של החומר לבין המבנה החלקיקי המיקרוסקופי שלו. התלמידים לומדים להכיר את יחסי הגומלין בין מבנה, תכונות ושימושים (תפקוד) של חומרים. מועלים היבטים שונים בהבנת מושג ה"מודל": נעשה שימוש במגוון של מודלים: מודלים ממוחשבים, מודלים מוחשיים, משחקי הרכבה וכו' תוך הדגשת מאפיינים והתכונות של מודל מדעי ותיאוריה מדעית. כן עוסקת היחידה בסדרי גודל כמפתח להבנת היחסים בין מרכיבים שונים בעולם החומרים (מחלקיקים אלמנטריים ועד גרמי שמים). מבנה האטום נלמד במשולב עם ההיסטוריה של ההתפתחויות הטכנולוגיות (מכשירי מדידה והגדלה) ותגליות מדעיות, שתרמו ליצירת המודל המקובל כיום של מבנה האטום. היחידה מלווה בקטעי "דואר אלקטרוני", המהווים במה למימוש רעיונות דידקטיים-פדגוגיים, כמו התייחסות לתפיסות מוטעות, הכנסת היבטים חברתיים והעשרה. היחידה משלבת הקניית מיומנויות של תקשורת מדעית: חיפוש ואיתור מידע במקורות ממוחשבים ובספרייה, הצגתו, ויצירת מאגר מידע כיתתי, המתייחס ליסודות ותרכובות ומקנה מיומנויות חקר: תכנון ודיווח של ניסוי. כל פרק משלב היבטים טכנולוגיים וחברתיים המתייחסים הן לשימושים ויישומים של חומרים והן למאפיינים של כלי המדידה והניסוי.

קהל יעד: תלמיד

שנת פרסום: 2002

שפה: עברית

מספר קטלוגי: 6057

באופן יסודי ומורכב – אל תוך האטום