גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

תחומי דעת: מדע וטכנולוגיה בחט"ב

סוג הספר: ספר לימוד

תאור הספר:

מדע האסטרונומיה עוסק, בין השאר, במיקום הכוכבים בשמים ובתנועותיהם היחסיות. הבנת מושגי יסוד באסטרונומיה דורשת ידע תצפיתי בסיסי בתוספת חשיבה מרחבית המפרשת ידע זה באמצעות מודלים מתמטיים תלת ממדיים. חשיבה תלת ממדית הינה משימה לא פשוטה בדרך כלל ובמיוחד בהקשר לאסטרונומיה. יחידה זו מספקת סדרת תרגילים המטפלים בהיבטים המרחביים של מושגי יסוד באסטרונומיה, אשר נעדרים, בדרך כלל, מספרי לימוד קונבנציונליים באסטרונומיה. לקט התרגילים אינו מהווה קורס אסטרונומיה כשלעצמו, והם אמורים לשמש עזר לכל קורס או ספר לימוד שהמורה יאמץ.

קהל יעד: תלמיד

שנת פרסום: 2002

שפה: עברית

מספר קטלוגי: 6065

חומרים נלווים

כדור הארץ בחלל: פעילויות ומושגים