גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

תחומי דעת: מדע וטכנולוגיה בחט"ב

סוג הספר: מדריך למורה

תאור הספר:

סגנון ההוראה הנדרש להוראת הספר "מבנה החומר – ריק וחלקיקים" שונה מאד מסגנון ההוראה הרווח בשיעורים שונים בהם מתבצעת מסירה מסודרת של ידע מדעי (בצירוף פעילויות מעבדה). הספר "מבנה החומר – ריק וחלקיקים" נכתב להוראה בשיטת הדיונים הכיתתיים הפתוחים (כדי להביא ללמידה משמעותית בהתאם לתיאורית הלמידה המקובלת כיום – הקונסטרוקטיביזם). סגנון זה חדש לרוב המורים ודורש הזדהות עם הראציונל ועם דרך יישומו. לכן, יש חשיבות רבה מאד לשימוש צמוד ב"מדריך למורה" לפחות בשנה הראשונה של הוראת היחידה "מבנה החומר – ריק וחלקיקים". ב"מדריך למורה" מופיעים מטרות, ראציונל והנחיות מפורטות למורה לכל פרק. הספר כולל גם רשימת חומרים מפורטת, הנחיות ללבורנטים, והצעות אלטרנטיביות לחלוקת הזמן. כדי להעשיר את המורים ברקע התיאורטי של ספר הלימוד, צורפו למדריך למורה ארבעה מאמרים קצרים המרחיבים היבטים רעיוניים של הראציונל, של מבנה הספר ושל שיטת ההוראה.

קהל יעד: מורה

שנת פרסום: 2002

שפה: עברית

מספר קטלוגי: 6510

מחיר: 61.20

פרטי המפיץ

"תרבות לעם" הוצאה לאור והפצה של אנציקלופדיות וספרי לימוד

רחוב בית אלפא 17 תל אביב.
כתובת למשלוח מכתבים: ת.ד. 9114 ת"א 6109002
דוא"ל: tarbut@tarbutlaam.co.il

טלפון: 03-5622727 פקס: 03-5622707

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ(מכון ויצמן הינו מלכ"ר). כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקניה ללא תשלום מע"מ. כמו כן, בקניה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת בגובה של 5%. דמי המשלוח יחולו על המומין ויקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ על פי חוק, על המחירון המפורסם באתר.

מבנה החומר: ריק וחלקיקים