גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

תחומי דעת: מדע וטכנולוגיה בחט"ב, מדעי כדור הארץ

סוג הספר: מדריך למורה

תאור הספר:

במדריך למורה מפורטים מטרות היחידה בתחום התוכן, מיקום היחידה ברצף ההוראה, המלצות לדרכי הוראה ולמידה ורשימת הציוד הנדרש להוראת היחידה. כמו כן יש הנחיות מפורטות לביצוע הפעילויות השונות בכל פרק והתשובות לשאלות. בסופו של כל פרק יש רשימת ספרות למורה, רשימת אתרי אינטרנט ורשימת מאמרים לקריאה נוספת המתאימים לנושא הפרק. בסוף המדריך למורה רוכזה רשימת ספרות מקיפה בעברית ובאנגלית העוסקת באטמוספרה ובנושאים שונים הקשורים אליה. המדריך כולל הצעות לניסויים נוספים והעשרה בתכנים.

קהל יעד: מורה

שנת פרסום: 2002

שפה: עברית

מספר קטלוגי: 6519

חומרים נלווים

גלגולים באטמוספרה