עבודת המחלקה בתחום מדע ולטכנולוגיה בחטה"ב מתבצעת על-ידי מדענים, אנשי הוראת-המדעים, סטודנטים ומורים מנוסים.

פיתוח חומרי הלמידה מתבסס על נסיון מצטבר רב-שנים של פעילות במערכת החינוך, תוצאות מחקר בהוראת המדעים והטכנולוגיה, והערכה מתמשכת של הפעלת חומרי הלמידה. אנו מקיימים פעילויות המיועדות להתפתחות מקצועית של מורים, הכשרתם והנחייתם בבתי-הספר במטרה לעודד הטמעה נכונה של חומרי הלמידה שפיתחנו. משוב ומחקר משמשים אותנו לאורך הדרך לשיפור חומרי הלמידה והתאמתם המירבית לצרכי המורה והתלמיד כאחד.