איאד דקאדיק דוקטורט 2010

 בהנחיית: 'פרופ אבי הופשטיין

המעבדה החוקרת בלימוד הכימיה הופעלה באורח משמעותי בבתי ספר במגזר הערבי בישראל. במהלך השנים האחרונות, יותר מ- 90% מבתי ספר תיכון במגזר הערבי ו להפעיל את המעבדה החוקרת...

בלימוד הכימיה. אותנו עובדה זו גרמה לנו לחקור את המעבדה הזאות בהשוואה למעבדה המסורתית "ללא-חקר" בתוך המגזר הערבי. המחקר עוסק בתפיסת התלמידים את אווירת הלימודים, יחס התלמידים כלפי העבודה המעשית במעבדה,ומיומנות שאילת שאלות. ואת המשתנים הללו היוו בסיס להשוואה בין תלמידים שלומדים את המעבדה החוקרת בלימוד הכימיה מן המגזר הערבי עם אלו מן המגזר היהודי. כל זאת, על מנת ללמוד על השפעת יחסי מורה-תלמיד על המשתנים הללו, שלהשערתנו, עשוי להיות מוכתב על ידי התרבות.
ללימוד בשיטת החקר מעמד מרכזי בשנים האחרונות, והוא נחשב לדבר הכי חשוב לקידום אוריינות מדעית. באופן כללי, המעבדה מהווה חלק בלתי נפרד מהוראת הכימיה, כמנוף ליעול יכולת התלמידים ללמוד ולשנות שיטות ההוראה. ישום ההוראה באמצעות חקר בלימוד הכימיה בתיכון נותן לתלמידים את ההזדמנויות, בנוסף להנאה שהם חווים בזמן עבודתם עם חומרים, לפתח מיומנויות חקר כגון שאילת שאלות, ניסוח השערות, תיכונן ניסוי, איסוף נתונים, והסקת מסקנות. המעבדה החוקרת נותנת הזדמנות לתלמידים ללמוד באופן אקטיבי. על מנת לגבש את המטרה הזאת, על התלמידים לבחון את הידע שלהם ולבנות אותו מחדש במהלך הדיון שלהם.
מחד, מצאנו במחקר שלנו שהמעבדה החוקרת בלימוד הכימיה הצליחה להגביר את התפיסה החיובית של התלמידים, ולצמצם את הפער בין התפיסה הרצויה והמצויה של אווירת הלימודים בכיתה ובמעבדה. כמו כן, הלימוד במעבדה שיפר את יחס התלמידים כלפי העבודה המעשית במעבדה. בנוסף לכך, המעבדה החוקרת שיפרה את מיומנות שאילת שאלות כתוצאה מקריאת מאמר מדעי מעובד ולאחר ביצוע ניסוי חקר חדש אצל התלמידים מן המגזר הערבי. מאידך, נמצאו הבדלים בין תלמידים מן המגזר הערבי ותלמידים מן המגזר היהודי שלומדים כימיה בגישה חוקרת, לגבי תפיסתם את אווירת הלימודים. לתלמידים מן המגזר הערבי היה יחס יותר חיובי מאשר לתלמידי המגזר היהודי לגבי העבודה המעשית במעבדה. מיומנות שאלת שאלות כתוצאה מקריאת מאמר מדעי מעובד ו / או לאחר ביצוע ניסוי חקר חדש הייתה אצל התלמידים מן המגזר היהודי יותר גבוהה מאשר לתלמידים מן המגזר הערבי מבחינת מספר השאלות והרמה הקוגנטיבית של השאלות. אנחנו חושבים שהסיבות לכך הן השונה הבדלי תרבות וגורמים אתניים.
התוצאות של התצפיות במעבדת חקר והראיונות עם התלמידים והמורים מן המגזר הערבי והיהודי )תוצאות איכותניות( לא רק תומכות ומסבירות את התוצאות הכמותיות של המחקר שלנו, אלא גם נותנות מענה והסברים להם. הדבר הזה מעיד על תקיפות ומהימנות של התוצאות הכמותיות שקיבלנו מהמחקר שלנו. פירוט נרחב יותר נמצא בתזה.