חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 

 

סמסטר ב, תשס"ט 2008-2009

מרצה
בועז קלרטג
שעת קבלה: ימי חמישי, 17-18
חדר 229, בניין שרייבר
טלפון: 03-6406957 
 

מתרגלים
בועז סלומקה, דן פלורנטין, אסף פרבר, אגור שלוחין. 

שיעור:
ימי שני, 8-10, דן דוד 001 
ימי חמישי, 10-12, אודיטוריום לב 009

הגשת תרגילים:
חשוב מאוד. אי אפשר ללמוד חדו"א בלי לפתור תרגילים. סביר שחלק מהשאלות במבחן הסופי תהיינה דומות לתרגילים משיעורי הבית. אין חובת הגשה פורמלית, אבל מומלץ לפתור ולהגיש בכל זאת. 

מבחן סופי:
מועד א: יום חמישי, 16/7/09, תשע בבוקר.
מועד ב: יום רביעי, 2/9/09, תשע בבוקר. 

ספרות מומלצת: יש כמה ספרים טובים בעברית והמון ספרים טובים באנגלית. לדוגמא:

  1. ד. מייזלר, חשבון אינפינטסימלי, הוצאת אקדמון
  2. מ. הוכמן, חשבון אינפינטסימלי, הוצאת אקדמון
  3. חשבון אינפינטסימלי I+II, האוניברסיטה הפתוחה
  4. V.A. Zorich, Mathematical Analysis I+II, Springer (המקור ברוסית)
  5. M. Spivak, Calculus, Publish or Perish
  6. R. Courant & F. John, Introduction to Calculus and Analysis I+II, Springer

סילבוס:
הקורס מחולק, פחות או יותר, לשלושה חלקים: אינטגרלים, סדרות וטורי פונקציות (כולל טורי פורייה), ופונקציות רציפות וגזירות בכמה משתנים (כולל המשפט היסודי של האלגברה). ראו פירוט להלן

הספר של מייזלר מכיל את רוב החומר (חוץ מטורי פורייה והמשפט היסודי של האלגברה). לא נמשיך מעבר לפרק ל' בספר של מייזלר. אצל הוכמן ואצל ספיבק אין פונקציות במספר משתנים, אבל הם מסבירים בצורה ברורה ומפורטת פונקציות במשתנה אחד. טורי פורייה יש אצל Courant & John (כרך ראשון) ואצל Zorich (כרך שני). 

תרגילי בית:

פתרונות לתרגילי הבית:
 

תיקונים לפתרונות התרגילים (נכתב ע"י נעמי פלדהיים) 

מבחנים ישנים של פרופ' סודין:

  1. מבחן
  2. מבחן
  3. מבחן
  4. מבחן

המבחן הסופי, מועד א' 

הצעה לפתרון הבחינה, נכתבה ע"י נעמי פלדהיים: עמוד 1 עמוד 2 עמוד 3 עמוד 4 

המבחן הסופי, מועד ב' 

המבחן הסופי, מועד מיוחד