תכנית רוטשילד-ויצמן

תכנית רוטשילד-ויצמן לתואר שני ללא תזה בהוראת המדעים היא תכנית אקדמית המוצעת על ידי מדרשת פיינברג של מכון ויצמן למדע. התכנית החלה כיוזמה משותפת של מכון ויצמן למדע ושל קרן קיסריה והיא מנוהלת על ידי מדרשת פיינברג של מכון ויצמן למדע. מטרת התכנית לתרום לקידום הוראת המדעים והמתמטיקה במערכת החינוך על ידי טיפוח המצוינות בקרב מורים למדעים ומתמטיקה ופיתוח מנהיגות מקצועית. התכנית מיועדת למורים מצטיינים למדעים ולמתמטיקה שהנם בעלי תואר ראשון ומעלה, באחד מתחומי הדעת הבאים: ביולוגיה, כימיה, מתמטיקה, פיזיקה.
 

לפרטים נוספים

גב׳ עדי שימרון, רכזת התכנית במדרשת פיינברג
טלפון: 08-934-4553
adi.shimron@weizmann.ac.il

אודות התכנית

מהות

התוכנית מציעה תואר שני בהוראת המדעים (MSc) ללא תזה במדרשת פיינברג, במכון ויצמן למדע.

 

מתכונת

התכנית אורכת שנתיים (ארבעה סמסטרים) והלימודים מתקיימים פעמיים בשבוע (בימי שלישי וחמישי).

 

תכנים והוראה

התכנית כוללת הרחבה והעמקה בתחומי הידע המדעי, התחומי והבינתחומי, התוודעות לחידושי המדע, רכישת אסטרטגיות הוראה חדשניות, היכרות בלתי-אמצעית עם מעבדות מחקר במכון ויצמן למורי מדעים והכשרה לקראת הובלת יוזמות ייחודיות. הקורסים נבנים במיוחד לצורך התכנית, ובהתחשב בצרכים הייחודיים של המורים. ברוב הקורסים ההוראה מתבצעת על ידי מדענים בכירים ממכון ויצמן למדע.

 

מחויבות אישית

על התלמידים במסלול זה לגלות מחויבות אישית מלאה לתוכנית ומרכיביה כדלקמן:

להגיע למכון ויצמן פעמיים בשבוע במשך כל חודשי השנה - למעט בחודש אוגוסט.

להיות נוכח בכל ההרצאות - למעט בקרות מקרי כוח עליון.

להשתתף באופן מלא ופעיל בקורסים> להשלים את כל מטלות הקורסים באופן סדיר ובמועדם

להשלים בהצלחה את כל הקורסים.

לשתף פעולה עם חברי הצוות בהכנת פרויקט הגמר ולשאת בנטל עבודה שווה.

 

מלגות ופטור משכר לימוד

המשתתפים בתכנית ימשיכו לעבוד בהוראה, יזכו לפטור מלא משכר לימוד ובמקביל אף יקבלו מלגת לימודים.

 

השתתפות בקורסים

ההשתתפות בקורסים אשר מוצעים במסגרת התוכנית מותרת לתלמידי שהתקבלו לתוכנית בלבד.

 

תנאי הסף להרשמה לתכנית

לפחות תואר ראשון (BSc) באחד מהמקצועות הבאים: ביולוגיה, כימיה, מתמטיקה, פיסיקה. תישקל גם מועמדות של בוגרי הנדסה.

 ניסיון של שנתיים לפחות בהוראה בחטיבה העליונה (במתמטיקה - גם בחטיבת הביניים).

מכתבי המלצה - למשל, מגורמים אקדמיים (מתקופת לימודי התואר הראשון), כאלה המכירים את תפקוד המועמד/ת כמורה.

התחייבות חתומה ע״י מנהל/ת הספר לשחרר את המועמד/ת מכל חובה או מטלה בכל ימי שלישי וחמישי למשך שנתיים ולאפשר למועמד/ת להקדיש את מלוא זמנם בימים אלה ללימודים.

ראיון אישי - למועמדים מתאימים.

ממוצע הציונים בתואר הראשון מובא בחשבון בשקלול עם כל שאר הנתונים.

 

הגשת מועמדות

מספר המקומות בתכנית מוגבל. מועמדות יש להגיש כפי שמגיש כל מי שמעוניין להתקבל ללימודי תואר שני במדרשת פיינברג של מכון ויצמן למדע. ראה להלן פרטים הנוגעים להליך הגשת המועמדות.

 

המשך לימודים לקראת תואר שלישי

התוכנית אינה מקנה לבוגריה אפשרות להגיש מועמדות ללימודי תואר שלישי במדרשת פיינברג. בוגרי התוכנית המבקשים להמשיך ללימודים לקראת תואר שלישי במדרשת פיינברג חייבים תחילה להגיש מועמדות ולהתקבל ללימודי תואר שני במסלול מחקרי )עם תזה( במדרשה. השלמת לימודים אלה בהצלחה אינה משמשת ערובה לקבלה ללימודי תואר שלישי.

הליך הרשמה והגשת המועמדות

לוח זמנים להגשת מועמדות

הגשת מועמדות לתוכנית רוטשילד-ויצמן אפשרית בין ה-1 בינואר עד ל-31 במארס.

 

טופס רישום מקוון

מועמדים לתוכנית רוטשילד-ויצמן בתחומי הלימוד השונים (פיסיקה, כימיה, מדעי החיים ומתמטיקה) נדרשים למלא טופס רישום מקוון.

 

דמי רישום

מדרשת פיינברג אינה גובה דמי רישום והגשת מועמדות.

 

מעקב מקוון אחר הליך הגשת המועמדות והמיון

לאחר הגשת המועמדות באמצעות טופס הרישום המקוון נשלחת למועמדים הודעת דואר אלקטרוני ובה שם משתמש וסיסמה בעזרתם הם יכולים לעקוב online אחר הליך המועמדות והמיון.

 

המסמכים שיש לצרף במהלך מילוי טופס הרישום המקוון

> קורות חיים + תמונת פספורט בפינתו השמאלית העליונה של העמוד הראשון

> גיליונות ציונים עדכניים

> אישור על תואר ראשון

> אישור תעודת הוראה / רישיון הוראה

> צילום תעודת זהות

מכתבי ההמלצה

הנרשמים לתואר שני נדרשים להעביר למדרשה לפחות שני מכתבי המלצה. במהלך הרישום המקוון תידרשו לציין את פרטי הממליצים.

לפחות אחד מהממליצים חייב להכיר מקרוב את תפקוד המועמד/ת כמורה (מנהל ביה״ס, ראש שכבה, יועץ פדגוגי).  ממליץ נוסף יכול להיות גורם אקדמי אשר לימד את המועמד/ת במהלך התואר הראשון.

הממליץ יהיה זה שיעלה את ההמלצה למערכות המדרשה באמצעות קישור שיישלח אליכם למייל עם שליחת טופס הרישום המקוון. לאחר קבלת הקישור לממליצים, יהיה עליכם לשלוח את הקישור הרלוונטי לכל ממליץ במייל ולבקש ממנו למלא ולשלוח את ההמלצה שלו לפני תום מועד הרישום לתכנית.

על המועמדים לעקוב באמצעות מעקב ה-online אחר הגעת סטטוס הרישום שלהם והגעת מכתבי ההמלצה.


טופס התחייבות חתום ע״י מנהל/ת בית הספר

בתום סבב הראיונות, מועמדים שעברו את הראיון בהצלחה (ולראשי התכנית תהיה כוונה להמליץ בפני דיקן המדרשה על קבלתם), יתבקשו להגיש אישור חתום ע״י מנהל/ת ביה״ס על הטופס הזה. בבוא העת יהיה על מועמדים אלה להוריד את הטופס הנ״ל ולהעביר אותו מלא וחתום למדרשת פיינברג. חובה להדגיש כי מועמדים שיקבלו פניה להמצאת הטופס הנ״ל לא יוכלו לראות בה אישור קבלה לתכנית - אלא רק שלב מתקדם בהליך המיון.

חובות אקדמיים

הערה: החובות האקדמיים המפורטים להלן עומדים להשתנות עבור תלמידים אשר יתקבלו לתכנית החל משנה״ל תש״פ.

חובת השלמת הקורסים

כל הקורסים בתכנית הם קורסי חובה. לפיכך, תנאי סף לקבלת התואר הוא השלמת כל הקורסים בתכנית הלימודים בהצלחה (בציון של 55 ומעלה).
 

חובת השתתפות בקורסים

חובת השתתפות בכל השיעורים וההרצאות (למעט במקרי כוח עליון).

 

שיעורי בית ותרגילים

חובה להגיש את כל שיעורי הבית והתרגילים כנדרש ובמועדם.

 

עבודות מסכמות ומבחנים

חובה להשתתף בבחינות ולהגיש את עבודות מסכמות כנדרש ובמועדן.

 

סמינר מחלקתי

השתתפות חובה.

 

נקודות זכות 

 •  בתחום הביולוגיה 48 נקודות זכות
 •  בתחום הכימיה 50 נקודות זכות (החל מתשע״ד)
 •  בתחום הפיסיקה 46 נקודות זכות
 •  בתחום המתמטיקה 45 נקודות זכות

 

קורסי חובה בהוראת המדעים (6-8 נקודות זכות)

 •  (2 נ"ז) קוגניציה, הוראה ולמידה:

 לתלמידי שנה א׳ ולתלמידי שנה ב׳

 •  (2 נ"ז) שיטות להערכה ומדידה של הישגי תלמידים:
   לתלמיד שנה ב׳
   
 •  (2 נ"ז) סביבות למידה/שילוב טכנולוגיות בהוראה:
    לתלמידי שנה ב׳
   
 •  (2 נ"ז) היסטוריה ופילוסופיה של המדע (מלבד מתמטיקה):
    לתלמידי שנה א׳ ולתלמידי שנה ב

 

קורסי חובה בהוראת המדעים – לפי תחום הדעת

פיסיקה (12 נ״ז)

 •  (2 נ"ז) פרויקט גמר בהוראת הפיסיקה:
   לתלמידי שנה ב׳ בלבד

   
 •  (5 נ"ז) מבוא וסוגיות נבחרות בהוראת הפיסיקה 1 (קורס שנתי):
   לתלמידי שנה א׳ ולתלמידי שנה ב׳
   
 •  (5 נ"ז) מבוא וסוגיות נבחרות בהוראת הפיסיקה 2 (קורס שנתי):
    לתלמידי שנה א׳ ולתלמידי שנה ב׳

 

כימיה (12 נ״ז)

 •  (2 נ"ז) פרויקט גמר בהוראת הכימיה:
   לתלמידי שנה ב׳
   
 •  (2 נ"ז) מבוא להוראת הכימיה:
   לתלמידי שנה א׳
   
 •  (2 נ"ז) הוראה למצוינות:
   לתלמידי שנה א׳ ולתלמידי שנה ב׳
   
 •  (2 נ"ז) דרכים להוראת הכימיה:
   לתלמידי  שנה ב׳
   
 •  (4 נ"ז) הוראה בדרך החקר (חלק א׳ וחלק ב׳):
   לתלמידי שנה א׳
   
 •  (0 נ"ז) גישור בין המחקר לכיתה:
   לתלמידי שנה א׳ ולתלמידי שנה ב׳

 

ביולוגיה (12 נ״ז)

 •  (2 נ"ז) פרויקט גמר בהוראת הביולוגיה:
    לתלמיד שנה ב׳
   
 •  (2 נ"ז) מבוא להוראת הביולוגיה
   לתלמיד שנה א׳
   
 •  (6 נ"ז) פיתוח חומרי למידה והוראה בביולוגיה
   לתלמידי שנה א׳ ולתלמידי שנה ב׳
   
 •  (2 נ"ז) קריאת מאמרים בהוראת המדעים

 לתלמיד שנה א׳

מתמטיקה (12 נ״ז)

 •  (2 נ"ז) פרויקט גמר בהוראת המתמטיקה:
   לתלמידי שנה ב׳ בלבד
   
 •  (2 נ"ז) מבוא לחינוך מתמטי
   
 •  (2 נ"ז) נושאים בחינוך מתמטי / אנליזה ממחקר על תפיסות של תלמידים לתכנית לימודים בתיכון
   
 •  (2 נ"ז) מתמטיקה לכל
   
 •  (2 נ"ז) מחקר בהוראת נושאים מתוכנית הלימודים: גאומטריה
   
 •  (2 נ"ז) מחקר בהוראת נושאים מתוכנית הלימודים: אלגברה

 

קורסי חובה בתחום הדעת
 

פיסיקה  (26 נ״ז)

על תלמידי שנה א׳ ושנה ב׳ לקחת את כל הקורסים המוצעים
באותה שנה בתחום התמחותם - למעט אם מצויין אחרת.

 •  (4 נ"ז) מכניקה קוונטית
 •  (4 נ"ז) מכניקה סטטיסטית
 •  (2 נ"ז) גרעין וחלקיקים
 •  (3 נ"ז) מתמטיקה לפיסיקאים
 •  (4 נ"ז) אלקטרומגנטיות
 •  (2 נ"ז) פיסיקה של המצב המוצק / אסטרופיסיקה
 •  (4 נ"ז) מכניקה קלסית
 •  (3 נ"ז) אופטיקה
 •  (0 נ"ז) התנסות במעבדה (במהלך הקיץ – חובה): לתלמידי שנה א׳

 

כימיה  (30 נ״ז)

על תלמידי שנה א׳ ושנה ב׳ לקחת את כל הקורסים המוצעים
באותה שנה בתחום התמחותם - למעט אם מצויין אחרת.

 •  (4 נ"ז) חומרים לאנרגיה
 •  (4 נ"ז) ספקטרוסקופיה
 •  (4 נ"ז) מבוא לחומרים וננוטכנולוגיה
 •  (4 נ"ז) חומרים למורים
 •  (4 נ"ז) חלבונים
 •  (4 נ"ז) חומצות גרעין
 •  (4 נ"ז) כימיה של פני שטח (חומר רך)
 •  (2 נ"ז) כימיה תרופתית
 •  (0 נ"ז) התנסות במעבדה (במהלך הקיץ – חובה): לתלמידי שנה א׳

 

ביולוגיה  (28 נ״ז)

על תלמידי שנה א׳ ושנה ב׳ לקחת את כל הקורסים המוצעים
באותה שנה בתחום התמחותם - למעט אם מצויין אחרת

 • (2 נ"ז) ביולוגיה התפתחותית
 •  (2 נ"ז) ביולוגיה תאית
 •  (2 נ"ז) ביולוגיה משפטית
 •  (2 נ"ז) ביולוגיה תרופתית
 •  (4 נ"ז) ביואינפורמטיקה (שנתי): לתלמידי שנה א׳
 •  (2 נ"ז) אוריינות מדעית: לתלמידי שנה א׳
 •  (2 נ"ז) נושאים נבחרים בביולוגיה מולקולארית: לתלמידי שנה א׳
 •  (0.5 נ"ז) שיטות מעבדה בסיסיות בביולוגיה מולקולארית: לתלמידי שנה א׳
 •  (2 נ"ז) נוירוביולוגיה: לתלמידי שנה ב׳
 •  (2 נ"ז) ביוכימיה של חלבונים: לתלמידי שנה ב׳
 •  (2 נ"ז) סוגיות נבחרות באקולוגיה: לתלמידי שנה ב׳
 •  (2 נ"ז) ביולוגיה של תאי הגזע / מיקרוביולוגיה: לתלמידי שנה ב׳
 •  (2 נ"ז) התנסות במחקר עכשווי במדעי החיים: לתלמידי שנה ב׳
 •  (1 נ"ז) בונים מחדש את הביולוגיה: לתלמידי שנה ב׳
 •  (0.5 נ"ז) שיטות מעבדה בסיסיות בביולוגיה תאית: לתלמידי שנה ב׳

 

מתמטיקה  (27 נ״ז)

על תלמידי שנה א׳ ושנה ב׳ לקחת את כל הקורסים המוצעים
באותה שנה בתחום התמחותם - למעט אם מצויין אחרת.

 •  (4 נ"ז) גיאומטריה
 •  (4 נ"ז) המתמטיקה שבתכנות
 •  (4 נ"ז) אנליזה מתמטית
 •  (4 נ"ז) אלגברה
 •  (3 נ"ז) סטטיסטיקה והסתברות
 •  (2 נ"ז) נושאים במתמטיקה יישומית
 •  (2 נ"ז) היסטוריה ופילוסופיה של המתמטיקה
 •  (2 נ"ז)מתמטיקה בחיי יום-יום
 •  (1 נ"ז) סמינר במתמטיקה א׳: לתלמידי שנה א׳
 •  (1 נ"ז) סמינר במתמטיקה ב׳: לתלמידי שנה ב׳

 

אודות פרויקט גמר

כללי

מועד אחרון להגשה ה-31 באוקטובר של השנה השניה. אופן ומועד הצגת פרויקט הסיום ייקבע, מדי שנה, ע"י ראש התכנית. הפרויקטים יבוצעו בליווי של מדענים מהדיסציפלינות השונות ושל סגל המחלקה להוראת המדעים. כל סטודנט יגיש דו"ח על פרויקט הגמר לפי ההנחיות הכלליות שלהלן, ובהתאמה לאופי הפרויקט.

מטרות הפרויקט

 •  לימוד לעומק והצגה של נושא מצומצם (תיאורטי או מעבדתי, במדע או בהוראת מדעים).
 •  עיבוד של הנושא להפעלה בשדה הוראת המדעים (בקרב מורים, סטודנטים, תלמידים, חוקרים), עיבוד יכול להיות מאמר, חומרים לתלמידים, השתלמות מורים וכו'.
 •  התנסות בהפעלה מצומצמת של תוצרים שפותחו, בתוספת תיעוד והערכה.

מבנה הפרויקט

שער

עמוד השער יכיל את הפרטים הבאים: כותרת התכנית, שם העבודה יודפס באותיות בולטות ויופיע בשליש העליון של העמוד; באמצע העמוד יופיע שם הכותב, שם העבודה ושם המנחה. בשליש התחתון יופיע תאריך הגשת העבודה.

תוכן העניינים

תוכן העניינים יוצג בעמוד נפרד לאחר השער. תוכן העניינים יכלול את שמות הפרקים ופרקי המשנה למיניהם, וליד כל אחד יצוין מספר העמוד שבו הוא מתחיל.
 

רקע מדעי /סקירת ספרות (3-4 עמודים)

בפרק זה יש להציג את סקירת הספרות לגבי נושא המחקר, הכוללת התייחסות לתיאוריות ולממצאי מחקרים קודמים שבוצעו בתחום. הרקע המדעי מסכם למעשה את הידע בנושא הנחקר ומוביל לשאלות שייבדקו בעבודה הנוכחית. הפנייה למקורות תיעשה על ידי ציון בסוגריים של שם/שמות משפחה של המחבר/ת או המחברים ושנת הוצאת המאמר/הספר וכדומה (למשל, ניר ורועה, 1998).
 

שאלת המחקר (2 עמודים)

בפרק זה יש לנסח את מטרות העבודה (או את שאלות המחקר), וכן את ההשערות הנובעות מהספרות המדעית שנסקרו בפרק הקודם.
 

תיאור הפעילות

אוכלוסיית היעד: תיאור האוכלוסייה, איך נבחרה, מין, גיל, יישוב מגורים, השכלה וכד'.  תיאור ההפעלה (אם יש): משך ההוראה של יחידת הלימוד, מספר המפגשים בהשתלמות מורים והתכנים. חומרי למידה, כלים:  תיאור של חומרי למידה שפותחו ודרך בנייתם, שאלונים שבהם נעשה שימוש, מבחנים, תצפית בשיעור, ניסוי שפותח. את חומרי הלמידה והשאלונים יש להציג בנספח. כלי משוב והערכה: תיאור הכלים שבהם נעשה שימוש (הכלים עצמם יוצגו כנספחים).
 

ממצאים (עד 5 עמודים)

בפרק זה יש לתאר את כל הממצאים. רצוי לשלב בפרק זה תצוגה גראפית של הממצאים החשובים לדעת הכותב, או/וגם סיכום של הממצאים החשובים בטבלאות. יש למספר כל תרשים או טבלה בכותרת ממוספרת.

דיון ומסקנות (3 עמודים)

בפרק זה יש לחזור בקצרה על עיקרי הממצאים. בהמשך יש להציג המסקנות שהוסקו מהממצאים, כולל קישורן למחקרים קודמים שנסקרו ברקע המדעי של העבודה. במילים אחרות, יש "לסגור מעגל" על-ידי כך שמתייחסים שוב לרקע המדעי/הספרותי, שנסקר בפרק הראשון, ולציין כיצד ממצאי העבודה הנוכחית  מתקשרים לממצאי מחקרים אחרים. חשוב לציין מה נלמד מההתנסות והאם כדאי לאור התוצאות להרחיב את הפעילות שנוסתה ובאילו כיוונים.  יש להתייחס לרלוונטיות של הנושא ושל הממצאים להוראת המדעים. סיכום אישי (רפלקטיבי וביקורתי).

רשימת מקורות

רשימה זו תכלול את המקורות שעליהם הסתמך בכל אחד מפרקי העבודה (יש להקפיד על אחידות ועל דיוק בהצגתם).

נספחים

חומרי למידה/הוראה שפותחו, שאלונים, וכל חומר רלוונטי שלא שייך לעבודה עצמה אך קשור אליה לדעת הכותב.

FGS Contact