תכנית רוטשילד-ויצמן

תכנית רוטשילד-ויצמן לתואר שני ללא תזה בהוראת המדעים היא תכנית אקדמית המוצעת על ידי מדרשת פיינברג של מכון ויצמן למדע. התכנית החלה כיוזמה משותפת של מכון ויצמן למדע ושל קרן קיסריה והיא מנוהלת על ידי מדרשת פיינברג של מכון ויצמן למדע. מטרת התכנית לתרום לקידום הוראת המדעים והמתמטיקה במערכת החינוך על ידי טיפוח המצוינות בקרב מורים למדעים ומתמטיקה ופיתוח מנהיגות מקצועית. 

התכנית מיועדת למורים מצטיינים למדעים ולמתמטיקה בחטיבה העליונה ובחטיבת הביניים שהנם בעלי תואר ראשון ומעלה, באחד מתחומי הדעת הבאים: ביולוגיה, כימיה, מתמטיקה, פיזיקה.

ההרשמה לתכנית תחל באחד בדצמבר ותישאר פתוחה עד ל-30 באפריל 2024.
 

לפרטים נוספים

גב׳ עדי שימרון, רכזת התכנית במדרשת פיינברג
טלפון: 08-934-4553
adi.shimron@weizmann.ac.il

אודות התכנית

מהות
התוכנית מציעה תואר שני בהוראת המדעים (MSc) ללא תזה במדרשת פיינברג, במכון ויצמן למדע.

מתכונת
התכנית אורכת שנתיים (ארבעה סמסטרים) והלימודים מתקיימים בקמפוס מכון ויצמן למדע יום אחד בשבוע (יום שלישי). בנוסף, התכנית כוללת מרכיב של קורסים מתוקשבים, ומשימות למידה עצמית. לכן, מומלץ להפחית בהיקף המשרה.

תכנים והוראה
התכנית כוללת הרחבה והעמקה בתחומי הידע המדעי, התחומי והבינתחומי, התוודעות לחידושי המדע, רכישת אסטרטגיות הוראה חדשניות, היכרות בלתי-אמצעית עם מעבדות מחקר במכון ויצמן למורי מדעים והכשרה לקראת הובלת יוזמות ייחודיות. הקורסים נבנים במיוחד לצורך התכנית, ובהתחשב בצרכים הייחודיים של המורים. ברוב הקורסים ההוראה מתבצעת על ידי מדענים בכירים ממכון ויצמן למדע.

מחויבות אישית

על התלמידים במסלול זה לגלות מחויבות אישית מלאה לתוכנית ומרכיביה כדלקמן:

> להגיע למכון ויצמן יום בשבוע במשך כל חודשי השנה.

> לפנות זמן לקורסים מתוקשבים וללמידה עצמית

> להיות נוכחים בכל ההרצאות - למעט בקרות מקרי כוח עליון.

> להשתתף באופן מלא ופעיל בקורסים

> להשלים את כל מטלות הקורסים באופן סדיר ובמועדם

> להשלים בהצלחה את כל הקורסים.

> לשתף פעולה עם חברי הצוות בהכנת פרויקט הגמר ולשאת בנטל עבודה שווה.


מלגות ופטור משכר לימוד
המורים המשתתפים בתכנית ימשיכו לעבוד בהוראה, יזכו לפטור מלא משכר לימוד ובמקביל אף יקבלו מלגת לימודים חודשית בשתי שנות החלימודים.

השתתפות בקורסים
ההשתתפות בקורסים אשר מוצעים במסגרת התוכנית מותרת לתלמידי שהתקבלו לתוכנית בלבד.

תנאי הסף להרשמה לתכנית

> לפחות תואר ראשון (BSc) באחד מהמקצועות הבאים: ביולוגיה, כימיה, מתמטיקה, פיסיקה או הנדסה. במקרים מיוחדים תישקל מועמדות של בעלי BEd בעלי רקע חזק בתחום התוכן.

> ניסיון של שנתיים לפחות בהוראה בחטיבה העליונה ו/או בחטיבת הביניים.

> מכתבי המלצה. ראו הסבר מפורט לגבי מכתבי ההמלצה ומתכונתם ב"הליך הרשמה והגשת מועמדות״.

> מועמדים שיעברו את שלב המיון הראשון יצטרכו להציג התחייבות חתומה ע״י מנהל/ת הספר לשחרר את המועמד/ת מכל חובה או מטלה בכל ימי שלישי למשך שנתיים ולאפשר למועמד/ת להקדיש את מלוא זמנם ביום זה ללימודים. בנוסף, המנהל חותם על כך שהבין כי הלימודים כוללים מרכיבים של למידה עצמית וקורסים מקוונים שהם מעבר ליום הלימודים בקמפוס מכון ויצמן.

> ראיון אישי - למועמדים מתאימים.

> ממוצע הציונים בתואר הראשון מובא בחשבון בשקלול עם כל שאר הנתונים.


הגשת מועמדות
את המועמדות יש להגיש באתר מדרשת פיינברג של מכון ויצמן למדע. ראו להלן פרטים הנוגעים להליך הגשת המועמדות. מספר המקומות בתכנית מוגבל (לפיכך רצוי להגיש את המועמדות מוקדם ככל הניתן).

המשך לימודים לקראת תואר שלישי
התוכנית אינה מקנה לבוגריה אפשרות להגיש מועמדות ללימודי תואר שלישי במדרשת פיינברג. בוגרי התוכנית המבקשים להמשיך ללימודים לקראת תואר שלישי במדרשת פיינברג חייבים תחילה להגיש מועמדות ולהתקבל ללימודי תואר שני במסלול מחקרי )עם תזה( במדרשה. השלמת לימודים אלה בהצלחה אינה משמשת ערובה לקבלה ללימודי תואר שלישי

הליך הרשמה והגשת המועמדות

לוח זמנים להגשת מועמדות

הגשת מועמדות לתוכנית רוטשילד-ויצמן אפשרית מאחד בדצמבר עד ה-31 במארס 2024. מומלץ להירשם מוקדם ככל האפשר כדי להגדיל את סיכויי הקבלה.

טופס רישום מקוון

מועמדים לתוכנית רוטשילד-ויצמן בתחומי הלימוד השונים (פיסיקה, כימיה, מדעי החיים ומתמטיקה) נדרשים למלא טופס רישום מקוון.

דמי רישום

מדרשת פיינברג אינה גובה דמי רישום והגשת מועמדות.

מעקב מקוון אחר הליך הגשת המועמדות והמיון

לאחר הגשת המועמדות באמצעות טופס הרישום המקוון נשלחת למועמדים הודעת דואר אלקטרוני ובה שם משתמש וסיסמה בעזרתם הם יכולים לעקוב online אחר הליך המועמדות והמיון.

המסמכים שיש לצרף במהלך מילוי טופס הרישום המקוון

> קורות חיים + תמונת פספורט בפינתו השמאלית העליונה של העמוד הראשון.

חשוב מאוד: בקורות החיים נא לפרט את ההשתלמויות בהן השתתפת בשנים האחרונות.

> גיליונות ציונים עדכניים

> אישור על תואר ראשון

> צילום תעודת זהות

מכתבי ההמלצה

הנרשמים לתואר שני נדרשים להעביר למדרשה לפחות שני מכתבי המלצה. במהלך הרישום המקוון תידרשו לציין את פרטי הממליצים. הממליצים יכולים להיות: רכז מקצוע, מנהל בי"ס, מנחים בעבר, מורה עמית, מרצים שהנחו בתעודת הוראה באוניברסיטה וכד׳. לפחות אחד מן הממליצים חייב להכיר מקרוב את תפקוד המועמד/ת כמורה (מנהל ביה״ס, ראש שכבה, יועץ פדגוגי).  ממליץ נוסף יכול להיות גורם אקדמי אשר לימד את המועמד/ת במהלך התואר הראשון.

במכתבי ההמלצה מומלץ להתייחס להיבטים הבאים אשר רלוונטים להיכרות עם המועמד:

> הסבר ההיכרות של הממליץ עם המועמד
> הבנה והעמקה בתחום הדעת
> קשר עם התלמידים
>דרכי הוראה
> קידום אוכלוסיות לומדים
> יצירתיות בהוראה
> אחריות וחריצות
> תפקידים בבית הספר
> תרומה לעמיתים ושיתוף פעולה
 

שימו לב:
את מכתב ההמלצה יעלה למערכת המדרשה הממליץ עצמו באמצעות קישור שיישלח אליכם למייל עם שליחת טופס הרישום המקוון. לאחר קבלת הקישור לממליצים, יהיה עליכם לשלוח את הקישור הרלוונטי לכל ממליץ במייל ולבקש ממנו למלא ולשלוח את ההמלצה שלו לפני תום מועד הרישום לתכנית.

על המועמדים לעקוב באמצעות מעקב ה-online אחר הגעת סטטוס הרישום שלהם והגעת מכתבי ההמלצה.


טופס התחייבות חתום ע״י מנהל/ת בית הספר

בתום סבב הראיונות, מועמדים שעברו את הראיון בהצלחה (ולראשי התכנית תהיה כוונה להמליץ בפני דיקן המדרשה על קבלתם), יתבקשו להגיש אישור חתום ע״י מנהל/ת ביה״ס על הטופס הזה. בבוא העת יהיה על מועמדים אלה להוריד את הטופס הנ״ל ולהעביר אותו מלא וחתום למדרשת פיינברג. חובה להדגיש כי מועמדים שיקבלו פניה להמצאת הטופס הנ״ל לא יוכלו לראות בה אישור קבלה לתכנית - אלא רק שלב מתקדם בהליך המיון.

חובות אקדמיים

חובת השלמת הקורסים

כל הקורסים בתכנית הם קורסי חובה. לפיכך, תנאי סף לקבלת התואר הוא השלמת כל הקורסים בתכנית הלימודים בהצלחה (בציון של 55 ומעלה).

חובת השתתפות בקורסים

חובת השתתפות בכל השיעורים וההרצאות (למעט במקרי כוח עליון).

שיעורי בית ותרגילים

חובה להגיש את כל שיעורי הבית והתרגילים כנדרש ובמועדם.

עבודות מסכמות ומבחנים

חובה להשתתף בבחינות ולהגיש את עבודות מסכמות כנדרש ובמועדן.

נקודות זכות לתלמידים שתחילת לימודיהם בשנה״ל תשע״ט ואילך

 •  בכל תחומי הדעת: 44 נקודות זכות.
 •  

קורסי חובה בהוראת המדעים (4-6 נקודות זכות)

 • (2 נ"ז) קוגניציה, הוראה ולמידה
 • (2 נ"ז) שיטות להערכה ומדידה של הישגי תלמידים
 • (2 נ"ז) היסטוריה ופילוסופיה של המדע (מלבד מתמטיקה)
 • (0 נ״ז) סדנה לכתיבה מדעית

 

קורסי חובה בהוראת המדעים – לפי תחום הדעת

פיסיקה (12 נ״ז)

 • (2 נ"ז) פרויקט גמר בהוראת הפיסיקה
 • (5 נ"ז) מבוא וסוגיות נבחרות בהוראת הפיסיקה 1
 • (5 נ"ז) מבוא וסוגיות נבחרות בהוראת הפיסיקה 2

כימיה (12 נ״ז)

 • (2 נ"ז) מבוא להוראת הכימיה
 • (2 נ"ז) הוראה למצוינות
 • (2 נ"ז) סוגיות בהוראת הכימיה
 • (2 נ"ז) הוראה בדרך החקר
 • (4 נ"ז) פרויקט גמר בהוראת הכימיה

ביולוגיה (14 נ״ז)

 • (2 נ"ז) פרויקט גמר בהוראת הביולוגיה
 • (2 נ"ז) מבוא להוראת הביולוגיה
 • (2 נ״ז) פרקטיקות הוראה
 • (2 נ"ז) שיטות מחקר
 • (2 נ״ז) אוריינות מדעית
 • (2 נ"ז) מאמרים בהוראת המדעים ומה אנחנו יכולים ללמוד מהם
 • (2 נ״ז) מנגנונים ביולוגיים בהוראת הביולוגיה

מתמטיקה (18 נ״ז)

 • (2 נ"ז) מבוא לחינוך מתמטי
 • (2 נ"ז) אנליזה ממחקר על תפיסות של תלמידים לתכנית לימודים בתיכון
 • (2 נ"ז) מתמטיקה לכל
 • (2 נ"ז) מחקר בהוראה ולמידה של גאומטריה
 • (2 נ"ז) תאוריה מחקר ופרקטיקה של הוראה ולמידה של אלגברה
 • (2 נ"ז) היסטוריה ופילוסופיה של המתמטיקה
 • (1 נ״ז) סמינר שנה א׳: מתאוריה לפרקטיקה
 • (1 נ״ז) סמינר שנה א׳: הוראה בשילוב מחקר
 • (2 נ"ז) סמינר שנתי שנה ב׳
 • (2 נ"ז) פרויקט גמר בהוראת המתמטיקה

 

קורסי חובה בתחום הדעת
 

פיסיקה  (26 נ״ז)

 •  (4 נ"ז) מכניקה קוונטית
 •  (4 נ"ז) מכניקה סטטיסטית
 •  (2 נ"ז) גרעין וחלקיקים
 •  (3 נ"ז) מתמטיקה לפיסיקאים
 •  (4 נ"ז) אלקטרומגנטיות
 •  (2 נ"ז) פיסיקה של המצב המוצק / אסטרופיסיקה
 •  (4 נ"ז) מכניקה קלסית
 •  (3 נ"ז) אופטיקה
 •  (0 נ"ז) התנסות במעבדה (במהלך הקיץ – חובה): לתלמידי שנה א׳

 

כימיה  (26 נ״ז)

 • (4 נ"ז) חומרים
 • (4 נ"ז) אינטראקציה של אור וחומר
 • (4 נ"ז) חומר רך
 • (4 נ"ז) ביוכימיה מולקולרית
 • (4 נ״ז) חומרים וננוטכנולוגיה
 • (4 נ"ז) כימיה תרופתית
 •  (2 נ"ז) התנסות במעבדה לתלמידי שנה א׳

 

ביולוגיה  (24 נ״ז)

 • (4 נ"ז) ביואינפורמטיקה
 • (2 נ"ז) מדעי המוח
 • (2 נ״ז) מיקרוביולוגיה
 • (2 נ״ז) ביוכימיה של חלבונים
 • (2 נ"ז) ביולוגיה תאית וסרטן
 • (2 נ"ז) ביולוגיה התפתחותית
 • (2 נ״ז) גנטיקה של האדם
 • (4 נ"ז) נושאים נבחרים בביולוגיה מולקולארית
 • (1 נ"ז) שיטות מעבדה בסיסיות בביולוגיה תאית
 • (1 נ"ז) שיטות מעבדה בסיסיות בביולוגיה מולקולארית
 • (1 נ"ז) ביולוגיה סביבתית 

 

מתמטיקה  (22 נ״ז)

 • (4 נ"ז) אנליזה מתמטית
 • (4 נ"ז) אלגברה ממשוואות למבנים
 • (4 נ"ז) גיאומטריה
 • (3 נ"ז) המתמטיקה של התכנות
 • (3 נ"ז) סטטיסטיקה והסתברות
 • (2 נ"ז) פתרון בעיות במתמטיקה חלק א׳
 • (2 נ"ז) פתרון בעיות במתמטיקה חלק ב׳

 

אודות פרויקט גמר

כללי

מועד אחרון להגשה ה-31 באוקטובר של השנה השניה. אופן ומועד הצגת פרויקט הסיום ייקבע, מדי שנה, ע"י ראש התכנית. הפרויקטים יבוצעו בליווי של מדענים מהדיסציפלינות השונות ושל סגל המחלקה להוראת המדעים. כל סטודנט יגיש דו"ח על פרויקט הגמר לפי ההנחיות הכלליות שלהלן, ובהתאמה לאופי הפרויקט.

מטרות הפרויקט

 •  לימוד לעומק והצגה של נושא מצומצם (תיאורטי או מעבדתי, במדע או בהוראת מדעים).
 •  עיבוד של הנושא להפעלה בשדה הוראת המדעים (בקרב מורים, סטודנטים, תלמידים, חוקרים), עיבוד יכול להיות מאמר, חומרים לתלמידים, השתלמות מורים וכו'.
 •  התנסות בהפעלה מצומצמת של תוצרים שפותחו, בתוספת תיעוד והערכה.

מבנה הפרויקט

שער

עמוד השער יכיל את הפרטים הבאים: כותרת התכנית, שם העבודה יודפס באותיות בולטות ויופיע בשליש העליון של העמוד; באמצע העמוד יופיע שם הכותב, שם העבודה ושם המנחה. בשליש התחתון יופיע תאריך הגשת העבודה.

תוכן העניינים

תוכן העניינים יוצג בעמוד נפרד לאחר השער. תוכן העניינים יכלול את שמות הפרקים ופרקי המשנה למיניהם, וליד כל אחד יצוין מספר העמוד שבו הוא מתחיל.
 

רקע מדעי /סקירת ספרות (3-4 עמודים)

בפרק זה יש להציג את סקירת הספרות לגבי נושא המחקר, הכוללת התייחסות לתיאוריות ולממצאי מחקרים קודמים שבוצעו בתחום. הרקע המדעי מסכם למעשה את הידע בנושא הנחקר ומוביל לשאלות שייבדקו בעבודה הנוכחית. הפנייה למקורות תיעשה על ידי ציון בסוגריים של שם/שמות משפחה של המחבר/ת או המחברים ושנת הוצאת המאמר/הספר וכדומה (למשל, ניר ורועה, 1998).
 

שאלת המחקר (2 עמודים)

בפרק זה יש לנסח את מטרות העבודה (או את שאלות המחקר), וכן את ההשערות הנובעות מהספרות המדעית שנסקרו בפרק הקודם.
 

תיאור הפעילות

אוכלוסיית היעד: תיאור האוכלוסייה, איך נבחרה, מין, גיל, יישוב מגורים, השכלה וכד'.  תיאור ההפעלה (אם יש): משך ההוראה של יחידת הלימוד, מספר המפגשים בהשתלמות מורים והתכנים. חומרי למידה, כלים:  תיאור של חומרי למידה שפותחו ודרך בנייתם, שאלונים שבהם נעשה שימוש, מבחנים, תצפית בשיעור, ניסוי שפותח. את חומרי הלמידה והשאלונים יש להציג בנספח. כלי משוב והערכה: תיאור הכלים שבהם נעשה שימוש (הכלים עצמם יוצגו כנספחים).
 

ממצאים (עד 5 עמודים)

בפרק זה יש לתאר את כל הממצאים. רצוי לשלב בפרק זה תצוגה גראפית של הממצאים החשובים לדעת הכותב, או/וגם סיכום של הממצאים החשובים בטבלאות. יש למספר כל תרשים או טבלה בכותרת ממוספרת.

דיון ומסקנות (3 עמודים)

בפרק זה יש לחזור בקצרה על עיקרי הממצאים. בהמשך יש להציג המסקנות שהוסקו מהממצאים, כולל קישורן למחקרים קודמים שנסקרו ברקע המדעי של העבודה. במילים אחרות, יש "לסגור מעגל" על-ידי כך שמתייחסים שוב לרקע המדעי/הספרותי, שנסקר בפרק הראשון, ולציין כיצד ממצאי העבודה הנוכחית  מתקשרים לממצאי מחקרים אחרים. חשוב לציין מה נלמד מההתנסות והאם כדאי לאור התוצאות להרחיב את הפעילות שנוסתה ובאילו כיוונים.  יש להתייחס לרלוונטיות של הנושא ושל הממצאים להוראת המדעים. סיכום אישי (רפלקטיבי וביקורתי).

רשימת מקורות

רשימה זו תכלול את המקורות שעליהם הסתמך בכל אחד מפרקי העבודה (יש להקפיד על אחידות ועל דיוק בהצגתם).

נספחים

חומרי למידה/הוראה שפותחו, שאלונים, וכל חומר רלוונטי שלא שייך לעבודה עצמה אך קשור אליה לדעת הכותב.